VipNordic


Genom våra samarbetspartners Abesiktning Väst AB i Göteborg och SBV consult as i Oslo kan databasen VipNordic presenteras och nyttjas. I VipNordic kan mätresultaten avläsas i realtid via Internet.

vipnordic