Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är specialiserade på att lösa och förebygga problem som kan uppstå från markvibrationer och buller
vid t.ex. sprängningsarbeten, markarbeten, tung trafik, rivningsarbeten mm.

Att oberoende utföra riskanalys, besiktning, vibrationsmätning, bullermätning mm är vår specialitet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är specialiserade på att lösa och förebygga problem som kan uppstå från markvibrationer och buller
vid t.ex. sprängningsarbeten, markarbeten, tung trafik, rivningsarbeten mm.

Att oberoende utföra riskanalys, besiktning, vibrationsmätning, bullermätning mm är vår specialitet.

Skicka ett meddelande