Framtidens lösningar för markvibrationer och buller – Ditt problem, vår specialitet

VÅRA TJÄNSTER

Riskanalys

För att markarbetet skall kunna genomföras på ett korrekt och ekonomiskt sätt görs en riskanalys, dvs. en inventering av alla objekt och verksamheter i omgivningen som kan påverkas av vibrationer. Byggnader, murstockar, vattenbrunnar och datorer är exempel på ting som behandlas.

Besiktning

Besiktningen omfattar kringliggande fastigheter före och efter markarbetena och är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken utsträckning.

Vibrationsmätning

När ni anlitar oss för vibrationsmätning säkerställer vi att mätningarna görs enligt branschstandard. Vi utför vibrationsmätningar på förfrågan för att registrera aktuell vibrationsnivå samt förhindra framtida komplikationer.

"Dala Vibrationskonsult AB – När precision möter säkerhet. Din partner i vibrationsmätningar, för en stabil och trygg framtid."