Vibrationsmätning

Letar ni efter någon som kan göra en vibrationsmätning?

Vi utför vibrationsmätningar i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrovältning, och trafik enligt gällande svenska standarder ss 460 48 66, 460 48 61 och ss 02 52 11. När ni anlitar oss för vibrationsmätning säkerställer vi att mätningarna görs enligt branschstandard. Vi utför vibrationsmätningar på förfrågan för att registrera aktuell vibrationsnivå samt förhindra framtida komplikationer. Resultaten av en vibrationsmätning är viktiga ur bevissynpunkt om skadeanspråk skulle uppstå. Begrunda att Miljöskadebalken är retroaktivt giltig i 10 år.