Komfortbehandling

För dig som behöver komfortbehandling

För att bedöma komfort i bostäder och kontor utförs en komfortmätning enligt svensk standard ss 460 48 61. Denna mätning är ett sätt att visa människans påverkan från vibrationer.

Mätningen utförs som en vibrationsmätning men i fler punkter och riktningar. Resultatet redovisas i mm/s vägt RMS. Påverkan från järnvägstrafik är ett exempel där komfortmätning oftast ingår.