Vattenprover

Vad är vattenprover?

Kemisk och mikrobiologisk normalkontroll. Dala Vibrationskonsult AB utför även vattenprover av enskilt vatten från täkter och brunnar.

Proverna skickas till SGS ANALYTICS i Karlstad för analys.