Bullermätning

Vi hjälper dig med bullermätning

Bullerövervakning och mätning av bullernivåer är centrala tjänster vi erbjuder, speciellt i sammanhang som trafik, vägbyggnad, bostadsbyggnation, rivning och liknande projekt. Vår expertis sträcker sig över en bred palett av situationer där buller kan vara en faktor, och vi använder avancerade metoder för att noggrant mäta och analysera bullernivåer. Detta inkluderar en omfattande utvärdering av ljudmiljön för att identifiera källor till buller och deras inverkan på omgivningen.