Vad kan vi hjälpa dig med

Vi är specialiserade på att lösa och förebygga problem som kan uppstå från markvibrationer och buller
vid t.ex. sprängningsarbeten, markarbeten, tung trafik, rivningsarbeten mm.

Att oberoende utföra riskanalys, besiktning, vibrationsmätning, bullermätning mm är vår specialitet.

Riskanalys

För att markarbetet skall kunna genomföras på ett korrekt och ekonomiskt sätt görs en riskanalys, dvs. en inventering av alla

Läs mer

Besiktning

Besiktningen görs enligt svensk standard 460 48 60 Vibration- och Syneförättning- Arbetsmetod för besiktning av byggnader och

Läs mer

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätningar i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrovältning,

Läs mer

Sprängrådgivning

Sprängteknisk rådgivning samt upprättande av sprängplaner.
Bilden: Sprängning i Grönklitt, Orsa.

Läs mer

Bullermätning

Bullerövervakning och mätning av bullernivå i samband med t.ex. trafik, vägbyggnation, bostadsbyggnation, rivning mm.

Läs mer

Vipnordic

Genom våra samarbetspartners Abesiktning Väst AB i Göteborg och SBV consult as i Oslo kan databasen VIPNORDIC presenteras

Läs mer

Komfortmätning

För att bedöma komfort i bostäder och kontor utförs en komfortmätning enligt svensk standard ss 460 48 61.

Läs mer

Vattenprover

Kemisk och mikrobiologisk normalkontroll.
Dala Vibrationskonsult AB utför även vattenprover av enskilt vatten från täkter och brunnar.

Läs mer

Vattennivåmätning

Grundvattenmätning eller nivåmätning i brunnar, älvar, sjöar mm.
Mätvärdena kan följas i realtid på Internet.

Läs mer

Samarbetspartners

Företaget är sedan länge väletablerat i främst Göteborg och Uddevalla.

Kontakta oss

+46 70-620 98 54

info@dvk.se
lennart.eriksson@dvk.se

Vasagatan 14 A
792 32 Mora
Tel +46 250 15012

skicka epost