Vibrationsmätning


Letar ni efter någon som kan göra en vibrationsmätning?

Vi utför vibrationsmätningar i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrovältning, och trafik enligt gällande svenska standarder ss 460 48 66, 460 48 61 och ss 02 52 11.
När ni anlitar oss för vibrationsmätning säkerställer vi att mätningarna görs enligt branschstandard. Vi utför vibrationsmätningar på förfrågan för att registrera aktuell vibrationsnivå samt förhindra framtida komplikationer.

Resultaten av en vibrationsmätning är viktiga ur bevissynpunkt om skadeanspråk skulle uppstå. Begrunda att Miljöskadebalken är retroaktivt giltig i 10 år.

Behöver du en vibrationsmätning?

Kontakta oss via formuläret nedan.

vibrationsmatare

Mätinstrument vi använder vid vibrationsmätning

Vi gjorde vår första vibrationsmätning 1999.

Sedan dess har vi gjort oräkneliga vibrationsmätningar. Vi utför både vibrationmätningar & komfortmätningar. Med vår erfarenhet finns det inga uppdrag som är omöjliga.

sprängning

Varför och hur utförs en vibrationsmätning?

Det finns huvudsakligen två olika sätt och anledningar till att mäta vibrationer.

Den vanligaste formen av vibrationsmätning är en mätning som utförs på en byggnad eller fastighet för att avgöra om byggnaden kan skadas av markarbeten i närheten, ex. sprängning, pålning, packning m.m.

En givare(mätare) monteras på grundsockeln till fastigheten, givaren kopplas till en lagringsenhet/box som sänder en sms-varning eller larm till en mobiltelefon om höga värden registreras. Denna typ av mätning gör vi huvudsakligen för att säkerställa att byggnader/fastigheter inte tar skada vid arbeten som görs i områdena runt omkring.
Vid denna typ av mätning mäts svängningshastigheten i mm/s.

Den andra typen av vibrationsmätning är en komfortmätning. Den görs för att registrera vibrationsnivån i fastigheter eller huvudsakligen bostäder för att avgöra om människor störs av vibrationsnivån. Om det nyligen byggts en ny stor väg i närheten av ett villaområde är detta en bra mätmetod för att avgöra om vibrationerna påverkar vardagslivet.

Vi placerar mätinstrumenten på ex. ett vardagsrumsgolv och mäter vibrationerna i tre riktningar. Värden uppmäts som RMS-värden(vägd hastighet) i mm/s.
Graderingen översätts till antingen “måttlig störning” eller “sannolik störning”

Kontakta mig gärna om ni har frågor om någon typ av vibrationsmätning.