Vattenprover


Kemisk och mikrobiologisk normalkontroll.
Dala Vibrationskonsult AB utför även vattenprover av enskilt vatten från täkter och brunnar.

Proverna skickas till ALcontrol AB i Karlstad för analys.

vattenprover