Riskanalys


För att markarbetet skall kunna genomföras på ett korrekt och ekonomiskt sätt görs en riskanalys, dvs. en inventering av alla objekt och verksamheter i omgivningen som kan påverkas av vibrationer.

Byggnader, murstockar, vattenbrunnar och datorer är exempel på ting som behandlas.

På dessa sätts tillåten vibrationsnivå.

Här framkommer vidare var besiktning, provtryckning av murstockar, vibrationsmätning, vattenprover mm skall utföras.

Vi utför riskanalys vid sprängning. Innan en sprängning görs behöver en behörig tekniker göra en riskanalys.

riskanalys