Komfortmätning


För att bedöma komfort i bostäder och kontor utförs en komfortmätning enligt svensk standard ss 460 48 61.

Denna mätning är ett sätt att visa människans påverkan från vibrationer. Mätningen utförs som en vibrationsmätning men i fler punkter och riktningar.

Resultatet redovisas i mm/s vägt RMS.

Påverkan från järnvägstrafik är ett exempel där komfortmätning oftast ingår.

komfortmätning