Sprängrådgivning

Sprängteknisk rådgivning samt upprättande av sprängplaner.
Bilden: Sprängning i Grönklitt, Orsa.