Vipnordic

Genom våra samarbetspartners Abesiktning Väst AB i Göteborg och SBV consult as i Oslo kan databasen VIPNORDIC presenteras och nyttjas. I VIPNORDIC kan mätresultaten avläsas i realtid via Internet.