Vattennivåmätning

Grundvattenmätning eller nivåmätning i brunnar, älvar, sjöar mm.

Mätvärdena kan följas i realtid på Internet.

Bilden: Nivåmätning för flottbron i Gagnef.