Abesiktning Väst AB

Dala Vibrationskonsult AB har utmärkta samarbetspartners i städerna Stockholm, Göteborg och Oslo.

I samarbetet med Göteborg och Oslo har Dala Vibrationskonsult möjlighet att nyttja VIPNORDIC , där mätvärden kan avläsas i realtid på internet.

Företaget är sedan länge väletablerat i främst Göteborg och Uddevalla.